Molnár László hadnagy


Vitéz Nemes Molnár László hadnagy 1921. Május 1-1944. Augusztus 7.
1921. május 1-én Szombathelyen született. Felmenői több nemzedéken keresztül katonák voltak, ezért már gyerekkorától kezdve ő is katonának készült. Sikeres érettségi után, 1939-ben vonult be a kassai M. Kir. "Horthy Miklós" Repülő Akadémiára, ahol 1942. június 18-án avatták hadnaggyá.
1943 júliusában került a keleti frontra az 5/I-es vadászosztály, 1/1. századához. Parancsnoka unokabátyja, Újszászy György volt. Messzer átképzés után augusztus 16-án repülte első bevetéseit. Az e napon repült második bevetésén megkezdte győzelmi sorozatát. Egy Il-2-t lőtt le. Az év végéig elért nyolc légi győzelem bizonyítja, hogy nem véletlen adták neki szerelői az "Oroszlán" nevet. Később egy újabb becenevet is kapott, "Paszulyos", miután bevetésből visszatérvén a reptér közelében egy babföldön tette hasra üres üzemanyagtartállyal a gépét (másik verzió szerint egyszer nagyon berúgott, ezért kapott egy 1 köbcentiméteres, paszulynyi, poharat, hogy csak ebből ihasson szeszes italt). 1943. november 2-án alacsonytámadás közben légvédelmi találatot kapott és fejsérülést szenvedett. Gépével a saját vonalak mögött kényszerleszállt. 1944. január 8., Molnár Laci legsikeresebb napja. Hatvannyolcadik bevetésén 4 igazolt légi győzelmet aratott: 3 Il-2 és egy La-5. Ez volt a háború során az egyetlen alkalom, hogy egy magyar pilóta egy bevetésen 4 igazolt győzelmet szerzett. Alig pár napra rá újabb kettős győzelmet aratott. A keleti frontról 1944 márciusában tért haza, 113 harci bevetésen, 18 győzelmet ért el.
1944. május 1-én megalakult a 101. Puma vadászosztály. Molnár Lacit a 101/3. Drótkefe századhoz vezénylik. Megkezdődött az amerikai nehézbombázok és vadászok elleni harc. Első amerikaiak elleni légi győzelmét 1944. június 14-én aratta egy P-38 felett. Július 7-én két B-24-est, 26-án egy újabb P-38-at, 27-én egy, 30-án két B-24-et lőtt le.
Utolsó bevetését 1944. augusztus 7-én repülte. Aznap 18 gép startolt szoros kötelékben, de még senki nem tudhatta, hogy ez lesz az osztály fekete napja. 12 német háromágyús Messzert kísértek az I/JG 302-ből. Az irányítás mely ezen a napon Párduc néven jelentkezett be, rendkívül rosszul működött. De Molnár Laci is hibát követett el, mikor megpróbálta teljesíteni - jó katona módjára - a rossz, életveszélyes és amatőr módon kiadott parancsokat. Így aztán a Rába felett 8000m magasan célt repültek a Mustangoknak. Laci megpróbálta figyelmeztetni a veszélyre a németeket, ekkor egy Mustang súlyosan megrongálta gépét. Zuhanásban próbálta meg kivonni magát a harcból, de amikor kis magasságban egyenesbe hozta gépét egy Mustang újra elkezdett tüzelni rá. Szétlőtt gépét sikerült elhagynia, de a mögötte ülő Mustang az ejtőernyőn függő védtelen pilótát szitává lőtte (aznap még Nyemecz János zászlóst is ejtőernyőn függve lőtték agyon az amerikai vadászok). Gépe a V8+48 jelű Bf 109G6 és ő is a káldi erdőbe zuhant.
132 bevetésen 25 légigyőzelmet aratott.
Laci gépét még aznap megtalálták, de holttestét csak napokkal később a keresésbe bevont lakosság segítségével.
1944. augusztus 14-én temették el Sopronbánfalva katonai temetőjében. Sírját gépének légcsavarja díszíti, a következő felirattal:
VITÉZ NEMES MOLNÁR LÁSZLÓ M. KIR. REP. HADNAGY ÉLT 23 ÉVET HŐSI HALÁLT HALT 1944. AUG. 7-ÉN HALÁLA NAPJÁIG HAZÁNK ELSŐ VADÁSZREPÜLŐJE VOLT.
forrás:
M.kir.honvéd Légierők Parancsnoka. Légierők 58.sz. parancsa. Budapest, 1944. évi augusztus hó 12-én.
vitéz nemes Molnár László hadnagy hősi halála. A fiatal magyar repülőtiszti sarjadék egyik legkiválóbb tisztje, v. Molnár László hdgy. a legeredményesebb magyar vadászrepülőnk, augusztus hó 7-én sokszoros amerikai túlerővel vívott légiharcban hősi halált halt. Kimagaslóan bátor önfeláldozó, harcos magyar katona egyéniség távozott személyében a magyar repülők sorából. Kiváló repülőt és igazi bajtárast veszített benne a magyar otthonokat védő vadászrepülőerő. Már a múlt év nyarán feltűnt a Szovjet elleni küzdelemben vitéz Molnár László hdgy., akinek azután a tél folyamán kivívott négyes légigyőzelme a magyar légierő egyik legszebb teljesítménye lett. Hetek alatt érte el a Szovjet-fronton 18 légigyőzelmét, mikor honi beosztásba rendelve légigyőzelmeinek sorozata egyelőre abbamaradt. Az angolszász légitámadások megindulásával azonban hamar folytatódott a magyar égen ennek a harcedzett és tapasztalt kiváló fiatal vadász pilóta sikereinek sorozata-. 25. ellenfelét lőtte le lovagias küzdelemben, mindig a túlerő ellen harcolva, amikor a Hadak Ura magához emelte őt. Magyar repülő bajtársaim ! Nemzeti létünkért, hazánk megmentéséért folyó élet-halál küzdelmünkben adjon erőt nekünk a vitéz Molnár László hősi szelleme. Fiatal vadászrepülő bajtársaim, tekintsék öt példaképnek, küzdjetek olyan fanatikus elszántsággal a győzelemért, ahogy ö harcolt - sajnos oly rövid, de egyenest a halhatatlanságba ívelő katonai pályafutása alatt. Vitéz Molnár László hadnagy neve és emléke oda kerül azok közé a magyar hősök közé, akiket az utókor áldva fog említeni, amíg magyar él a földön. Kapják: a parancs elosztója szerint.

vitéz Bánfalvy István vörgy.s.k.

A jóváhagyott fogalmazvánnyal egyezik.
Budapest, 1944. évi. augusztus hó 12-én. (olvashatatlan aláírás)
Molnár László hadnagy tudatosan vállalta a Haza védelmének feladatát, kötelességtudására, elhívatottságára talán rámutat az 1944. augusztus 4.-én szüleinek írt levélrészlet:
Drága jó Szüleim!

A július 30.án kelt levelet megkaptam, amelyet köszönök.

A levél keltje napján volt a 125. bevetésem, amelyen az osztályt vezetve két alkalommal szembe támadtam egy kb. 50-60 négymotoros bombázóból álló köteléket és rajommal két négymotorost kilöttem!
...
Bele kellene egyszer a biráknak ülni a mi gépeinkbe, és szembetámadni egy kis köteléket, mondok 50-60 darab négymotorost! amelyből legkevesebb 360 drb. gépágyú ontja szembe percenkint 1200 lövéssel a halált!, akkor majd megtudnák mi is az igazi harc!
Egy félperces támadásnál 24.600 drb. gépágyú tölténynek repül szembe az ember! amelyet maximum egy 50 méteres kiterjedésű kötelékre céloznak!
...
A megpróbáltatások alatt ... kell minden erőnket összeszedni! és győzni vagy meghalni !!!---NEM INGADOZNI !!--- hanem menni a választott úton akkor is ha nehéz! és küzdelmes!! menni és eleget tenni az eskünknek " A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG!"
...
A mielöbbi viszontlátásra
szerető fiúk
forrás:

v. Molnár László főhadnagy

TG 1996/8 szám Hivatalos források

1. 1943. aug. 03. Jak-1 Keleti arcvonal 1. 1943. aug. 16.
2. aug. 16. Il-2 " 2. ?
3. szept. 08. Jak-1 " 3. ?
4. okt. 07. Il-2 " 4. ?
5. okt. 07. La-5 " 5. La-5 okt. 07.
6. okt. 07. ? " 6. vadász okt. ?
7. okt. 29. ? " 7. Il-2 ?
8. ? ? " 8. ?
9. ? ? " 9. Il-2 1944. jan. 08.
10. ? ? " 10. Il-2 jan. 08.
11. ? ? " 11. Il-2 jan. 08.
12. 1944. jan. 08. Il-2 " 12. La-5 jan. 08.
13. jan. 08. Il-2 " 13. Il-2 jan. ?
14. jan. 08. Il-2 " 14. vadász jan. ?
15. jan. 08. La-5 " 15. ?
16. jan. ? ? " 16. ?
17. jan. ? ? " 17. ?
18. febr. ? ? " 18. ?
19. jún. 14. P-38 Pusztavám 19. P-38 jún. 14. 63. Lepcs.
20. júl. 07. B-24 Kolozsnána 20. B-24 júl. 07. "
21. júl. 07. B-24 Magyarencs 21. B-24 júl. 07. "
22. júl. 26. B-24 német területen 22. P-38 júl. 26. "
23. júl. 27. B-24 Csákvár 23. B-24 júl. 27. "
24. júl. 30. B-24 Nádasladány - - -
(483.1 KB)(337.4 KB)(461.0 KB)(538.7 KB)(531.1 KB)(485.4 KB)(493.1 KB)(478.3 KB)
(418.1 KB)
a képeket Helix készítette.
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen