Debrődy György


Vitéz Debrődy György repülőszázados 1921.január 1.-1984. február 2.
BF 109 VADÁSZOK A MAGYAR LÉGIERŐ ALKALMAZÁSÁBAN
A legnagyobb számban gyártott Bf 109 variáns története jelentős magyar vonatkozással is bír. A Magyar Királyi Légierő nemcsak repülte a G-2,G-4,G-6,illetve a G-14 típusokat, de a Magyar Vagon- és Gépgyár a német- ,magyar repülőgép gyártási együttműködés keretében gyártotta is ezeket a változatokat. A gyár 1942 –ben rendezkedett be a vadászgép sorozatgyártására, amelyek fegyverzeti komponenseit Németország szállította. Összesen 546 darab Bf 109 G került le a magyar gyártósorról, ám az elkészült gépek oroszlánrészét a Luftwaffe kapta meg, és csak kis hányada került a Magyar Királyi Honvéd Légierő kötelékébe. Az első Gusztáv gépek 1943 végén kerültek ki a magyar alakulatokhoz: a Budapesten állomásozó vadászszázad 30 darabot, a Szolnokon és a Kolozsvárott állomásozó századok pedig 6 – 6 gépet kaptak. Nem sokkal később a megmaradt 36 gépet a 101. honi védővadász osztály kapta meg, amely alakulat parancsnoka Heppes Aladár repülőőrnagy látta el.
A magyar pilóták között számos kiváló képességű és tapasztalt katonaszolgált, akik komoly sikereket értek el a Gusztáv gépekkel. A leghíresebb magyar ász Debrődy György volt, kinek harci karierje a keleti fronton indult: a pilóta alig 21 évesen, 1942 őszén került ki a frontszolgálatra. A keleti hadszíntéren eleinte vadászbombázó bevetéseket repült, amelyeken nem volt alkalma megütközni az ellenséggel, ám Kurszk környéki ádáz harcok során nem kevesebb, mint 6 légigyőzelmet aratott. Szeptember 25-én azonban ellen fordult a hadiszerencse: kora reggel gépét lelőtte egy orosz Yak-9, és bár sikerült a sérült Messerschmittel kényszerleszállást hajtania, 15 kilométerre a német vonalak előtt, egy ellenséges légvédelmi állás mellett ért földet. Debrődynek bravúros módon sikerült leráznia a nyomában lihegő üldözőket, majd miután átúszta a Dnyeper folyót, visszajutott a német vonalak mögé. A magyar pilótát azonban kitartóan üldözte a balsors: 1944 február elején egy Lavocskin 5 vadászok ellen vívott harcban Debrődy Messerschmitt gépe ismételten találatot kapott. A gép motorja leállt, a pilótának pedig nem volt más lehetősége, mint újfent kényszerleszállást kellett végrehajtani az ellenséges vonalak mögött. Debrődy képes volt biztonságosan letenni a sérült vadászgépet a fagyott hóra, ám esély a menekülésre nemigen kínálkozott: körülötte mindenhol orosz csapatok voltak, az ellenséges katonák pedig észrevették a füstölő roncsot. Közben Debrődy barátja a 19 légigyőzelemmel rendelkező Kenyeres Miklós lelőtte a Lavocskint, amelyik földre kényszerítette bajtársát, majd egy vakmerő ötlettől vezérelve úgy döntött, hogy megkísérli a lehetetlent, és kimenti a reménytelen helyzet került pilótát. Kenyeres Miklós, dacolva minden veszéllyel, leszállt a Messerschmittel, és a gépet a roncs mellé kormányozta. Hogy megmentse bajtársát, roppant kockázatot vállalt: az orosz katonák ekkor már futva közeledtek a működésképtelen géphez, és folyamatosan tüzeltek az ép vadászgépre. Debrődy György felkapaszkodott a szárnyra, és bemászott a Bf 109 szűk kabinjába – hogy helyet teremtsen barátjának, Kenyeres leszakította a kabintetőt, és a földre vetette. Ekkor már lőtávolon belül értek a oroszok, géppisztolylövedékek kopogtatták a Messerschmitt törzsét. A magyar katonák egyetlen percet sem veszíthettek. A pilóta felpörgette a gép motorját, sebességet gyűjtött, majd elstartolt. Páratlan bátorságot feltételező tett volt ez, a bajtársak egymás iránt érzett felelősségtudatának ritka megnyilvánulása: Kenyeres Miklós saját életét sem félt kockára tenni, hogy megkísérelje kimenteni katonatársát. Debrődy György a keleti fronton összesen 173 harci küldetést teljesített, amelyek során 18 légigyőzelmet szerzett, majd 1944 áprilisában, az amerikai bombázások kezdete után a főparancsnokság hazarendelte Magyarországra.
Az egyre sűrűsödő amerikai berepülések elhárítása okán a honi légvédelemnek hatalmas szüksége volt tapasztalt pilótákra. Debrődy György a híres Puma vadászszázadhoz került, és immáron az amerikai pilóták ellenében kamatoztatta hozzáértését. Első alkalommal junius 14- én ütközhetett meg az ellenséggel. A Puma század gépei az amerikai négymotorosok ellen szálltak fel és parázs harcot vívtak a kísérővadászokkal. A légiharcok során Debrődy lelőtt egy kétmotoros P-38 vadászgépet, amelyet egy 5 légigyőzelmmel rendelkező ász, Luis Benne repült. Alig két nappal később Debrődy Messerschmittje újabb P-38 J gépet kényszerített földre. A kétmotoros Lightning vadászgépek ellenében elért győzelmek komoly diadalnak számítottak, mivel az amerikai típus számos szempontból felülmúlta a magyar pilóta által repült Gusztávot, és legyőzéséhez komoly szakértelem szükségeltetett. A következő diadal július 2-ig váratott magára. Ezen a napon 80 Puma indult bevetésre, hogy megütközzenek a sokszoros túlerőben lévő ellenséggel. Debrődy Pilisvörösvár térségében légiharcot vívott egy P-51 D Mustang pilótájával, és legyőzte ellenfelét – az amerikai pilóta szerencsésen túlélte a kényszerleszállást és, hadifokságba esett. Öt napra rá a Puma század pilótája egy B-17 típusú négymotoros bombázót lőtt le, majd rákövetkező hetekben két B-24 Liberator bombázoval szaporította győzelmeinek egyébként is terebélyes listályát.
Debrődy György november 16-án szállt fel utolsó harci bevetésre. A magyar Messerschmittek egy orosz kötelékkel szálltak harcba: az ász lelőtt egy La-5 vadászgépet, majd párbajt vívott egy Jak-9 géppel, amelyet szintén megsemmisített. A Jak-9 lövedékei azonban eltalálták Debrődy Messerschmitt gépét, és egy 20 milliméteres gépágyúból származó golyó a pilóta testébe hatolt, és közvetlenül a gerincoszlop mellett állt meg. A pilóta emberfeletti akaraterejének és páratlan szívósságának köszönhetően nem vesztette el az öntudatát, és életveszélyes sérülése ellenére is képes volt letenni a gépet. A híres magyar ász túlélte a légiharcot, ám korházba került, így a háború számára véget ért. ( Az orvosok eltávolították Debrődy György testéből a 20 milliméteres lövedéket, ám később, az emigráció éveiben is gyakorta kiújultak gerincproblémái. 1967-ben immár Kanadában újabb műtétet hajtottak végre rajta: kiderült, hogy egy 12,7 milliméteres szovjet géppuskalőszer, amely azonos röppályán követte a 20 milliméteres gépágyúlövedéket,szintén eltalálta a pilótát. Az orvosok közvetlenül a gerincoszlop mellől távolították el a lövedéket, amely 23 éven át kínozta Debrődy Györgyöt – ettől kezdve a veterán pilóta kabalaként hordta magával az ólmot.
Debrődy György összesen 203 harci bevetést repült, melyek során nem kevesebb, mint 26 légigyőzelmet aratott, harctéri érdemeiért pedig átvehette a Tiszti Arany Vitézségi Érdemrendet, a legmagasabb magyar katonai kitüntetést.

forrás:
Kurt Rieder: A legyőzhetetlen Messerschmitt

v. Debrődy György hadnagy

TG 1996/7. szám Hivatalos források

1. 1943. júl. 05. La-5 mint a bal oldalon Harkov D. reptér
2. júl. 07. Il-2 " "
3. aug. 03. Il-2 " "
4. aug. 03. Jak-1 1943. aug. 05. "
5. aug. 06. Il-2 mint a bal oldalon "
6. aug. 08. Jak-1 " "
7. nov. 29. Il-2 " Zsitromír reptér
8. dec. 01. Jak-1 " "
9. dec. 14. Il-2 " "
10. 1944. jan. 01. Il-2 " Vinice reptér (Vinnyica)
11. jan. 05. La-5 " "
12. jan. 11. Il-2 " Kalinovka reptér
13. jan. 11. La-5 " "
14. jan. 25. Jak-1 " "
15. jan. 27. La-5 " "
16. febr. 03. La-5 " Uman reptér
17. febr. 16. Il-2 " "
18. febr. 16. Il-2 " "
19. jún. 14. P-38 " Dudar 63. Lepcs.
20. jún. 16. P-38 " Kapoly 63. Lepcs.
21. júl. 02. P-51 " Pilisvörösvár 63. Lepcs.
22. júl. 07. B-17 " Megyeres * 63. Lepcs.
23. júl. 27. B-24 " Mór 63. Lepcs.
24. nov. 16. Il-2 1944. nov. 05. Dunántúl ** 31. eps.
25. nov. 16. La-5 mint a bal oldalon Jászberény DK § 329. biz. lev.
26. nov. 16. Jak-9

"

Nagykáta É

13. Lepcs.

Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen